in

Voorinstellingen gebruiken in Lightroom

Jack van Dalen

Er zijn verschillende soorten voorinstellingen in Lightroom, gericht op importeren, ontwikkelen, presenteren, afdrukken en exporteren. Jack van Dalen legt de modules ontwikkelen en export uit.

Wil je alles leren over Lightroom om je foto’s na te bewerken als een pro? Bekijk dan onze Cursus Lightroom

Er zijn verschillende soorten voorinstellingen (presets):

  • Import voorinstellingen
  • Ontwikkel voorinstellingen
  • Presentatie voorinstellingen
  • Afdruk voorinstellingen
  • Export voorinstellingen

In dit artikel beperk ik me voornamelijk tot de voorinstellingen van de Module Ontwikkelen. Daarna komen de export voorinstellingen kort aan bod.

Voorinstellingen

Onder de Navigator van de module Ontwikkelen, vinden we het paneel “Voorinstellingen” (zie Afb.1).

Afb. 1. Paneel Voorinstellingen
Afb. 2. Menu bij Lightroom voorinstellingen

Klik op het driehoekje om de voorinstellingen uit te vouwen. Standaard wordt Lightroom geleverd met een voorinstellingen. Wanneer je met je muis over een voorinstelling beweegt zie je in de Navigator een voorvertoning van de voorsinstelling. Je kiest een voorinstelling door er op te klikken. Heb je de verkeerde voorinstelling aangeklikt? Dan kun je ongedaan maken door “Ctrl+Z” in te drukken. Een voorinstelling kun je naar eigen smaak aanpassen met de panelen van het rechter zijvenster, dit leg ik zo uit.

Klik je met de rechter muisknop op een voorinstelling, dan verschijnt er een venster met een aantal mogelijkheden (Afb. 2.)

Wanneer je met je rechtermuisknop op een voorinstelling van een derde partij klikt, zie je méér mogelijkheden (Afb. 3A).

Nieuwe map: Je kunt een nieuwe map maken met voorinstellingen die je heb gedownload of die je zelf hebt gemaakt.

Toepassen bij importeren: Ook is het mogelijk een voorinstelling toe te passen tijdens het importeren (Afb. 3B). Zo kies ik voor de voorinstelling om tijdens het importeren lenscorrecties toe te passen en kleurafwijkingen (chromatische aberratie) te verwijderen.

Afb. 3A. Menu bij voorinstellingen van derden
Afb. 3B. Voorinstelling toepassen bij importeren

Bijwerken met huidige instellingen

Zoals gezegd kun je een voorinstelling aanpassen.

Tonen in verkenner
Deze optie laat de plaats zien waar de geïmporteerde en/of zelfgemaakte voorinstellingen zich bevinden. De extensie, dit is het deel van de bestandsnaam na de punt, eindigt altijd op .lrtemplate.

Verwijderen
Verwijderen van een voorinstelling.

Exporteren…
Je kunt zelfgemaakte voorinstellingen exporteren om ze te delen met anderen.

Importeren…
Het importeren van voorinstellingen gaat als volgt: Na het downloaden van gratis of betaalde voorinstellingen pak je, indien nodig, het .zip bestand uit. Vervolgens klik je in het paneel Voorinstellingen met je rechter muisknop en selecteer je “Importeren…” (Afb. 3A). Let wel even op waar je klikt, want in die map komen de voorinstellingen te staan. Het is niet mogelijk een map in een map te maken. Nadat je op importeren hebt geklikt ga je naar de map waar je gedownloade voorinstellingen hebt opgeslagen (Afb. 4).

Afb. 4. Voorinstellingen importeren

In dit geval bevindt het .zip bestand zich in de map “Downloads” en in het .zip bestand “matts_tonal_blackwhite.zip” bevinden zich drie voorinstellingen. Selecteer de drie voorinstellingen en klik op “Openen”. De voorinstellingen worden geïmporteerd naar de map waarop je hebt geklikt.

Zelfgedefinieerde voorinstellingen

Het is ook mogelijk zelf voorsinstellingen te maken. Klik hiervoor op het plusteken (Afb. 1) en het volgende scherm verschijnt (Afb. 5).

Afb. 5. Nieuwe ontwikkelvoorinstelling

Bovenin het scherm geef je de voorinstelling een naam. Daaronder geef je op in welke map de voorinstelling opgeslagen moet worden. bij het onderdeel “Instellingen” vink je de onderdelen aan die je in de voorinstelling wilt opnemen. Welke voorinstelling je ook maakt, zorg er voor dat “Procesversie” staat aangevinkt.

Als je tevreden bent klik je op “Maken”. De door jezelf gedefinieerde voorinstellingen zijn ook beschikbaar in het rechter zijvenster in de Module Bibilotheek.

Soorten ontwikkelvoorinstellingen

Het is geen officiële indeling, maar je kunt de voorinstellingen indelen in twee groepen: de samengestelde voorinstellingen en de enkelvoudige voorinstellingen.

Samengestelde voorinstellingen
Dit zijn voorinstellingen die samengesteld zijn uit verschillende voorinstellingen, bijvoorbeeld uit een aangepaste kleurtemperatuur, contrast, hooglichten, schaduwen, witte tinten, zwarte tinten, helderheid, HSL en/of gesplitste tinten. Wat het combineren/stapelen van verschillenden samengestelde voorinstellingen voor een resultaat geeft is van te voren moeilijk te bepalen. Het lijkt er op dat de laatst gekozen voorinstelling de meeste invloed heeft op het beeld.

Enkelvoudige voorinstellingen
In tegenstelling tot samengestelde voorinstellingen bestaat een enkelvoudige voorinstelling uit slechts één aanpassing, bijvoorbeeld een aanpassing in de kleurentemperatuur, contrast of één van andere zojuist genoemde aanpassingen. Zo zou je een map “Contrast” kunnen maken met daarin vijf verschillende enkelvoudige contrast voorinstellingen met waarden van respectievelijk +20, +40, +60, +80 en +100. Hetzelfde kun je doen met mappen voor bijvoorbeeld hooglichten, schaduwen, witte tinten, zwarte tinten, helderheid, verzadiging, enzovoorts.

Gestapelde enkelvoudige voorinstellingen
Als je deze enkelvoudige voorinstellingen “stapelt”, bijvoorbeeld contrast +60, met helderheid +20 en levendigheid +40 heb je meer controle over het resultaat dan wanneer je verschillende samengestelde voorinstellingen stapelt.

Voorinstellingen van derden

Op internet zijn zowel gratis voorinstellingen (presets) te vinden, maar ook voorinstellingen waar je voor moet betalen. Gratis presets zijn te vinden op: Lightroom Killer Tips en onOne Software

Wanneer je hebt leren werken met voorinstellingen en import voorinstellingen, dan is het werken met de presentatie -, afdruk – en exportinstellingen niet meer zo moeilijk.

Export voorinstelling

Als laatste: export voorinstellingen kun je maken door naar het exportscherm te gaan (Afb. 6), de instellingen naar wens aan te passen en links beneden op “Toevoegen” te klikken. Daarna verschijnt het scherm van Afb. 7. Geef de voorstelling een naam, kies een map waarin de voorinstelling moet komen te staan en klik op “Maken”.

Afb. 6. Exporteren van bestanden
Afb. 7. Nieuwe voorinstelling

Wie is deze auteur?

Mijn naam is Jack van Dalen. Reeds in het analoge tijdperk had ik grote interesse in fotografie. In een donkere kamer ontwikkelde ik zelf zelf rolletjes en drukte foto’s af. Toen de tweede generatie digitale camera’s op de markt kwamen en Adobe Lightroom uitbracht was ik verkocht, hoewel ik analoge fotografie nog altijd een warm hart toedraag. Fotografie is geen hobby maar een passie, het maakt deel uit van wie ik ben. Zie hier mijn website en Zoom.nl profiel.


Voedsel als stilleven: een paar tips om mee aan de slag te gaan

8 tips voor het fotograferen van sneeuwlandschappen